X-zone

Internet na vaší straně ...

Vybrané projekty ...


Hotel Grůň

 • Kompletní datové rozvody v rámci unikátní dřevostavby
 • Pokrytí hotelu wi-fi signálem
 • Oddělená veřejné a privátní část
 • Pokladní  a rezervační systém
 • Telefonní ústředna


Společnost Walmark

 • Dodávka wi-fi komponent pro projekt Řízených skladů (čtečky čárového kódu)
 • Realizace optických sítí pro zálohovací systém


Zubní klinika Dr. Lipus

 • Realizace datových a televizních rozvodů
 • Pokrytí kliniky wi-fi signálem - oddělená privátní a veřejná část
 • Dodávka a konfigurace klientských stanic
 • Vybudování serverovny, zprovoznění informačních systémů
 • Speciální konfigurace pro rentgenové systémy
 • Televizní a audio systém pro čekárny pacientů
 • Dveřní a kamerový systém